Warranty Policy

GARANTIE- EN VERVANGINGSBELEID

Alle Euy-fietsen vallen onder onze 1-jarige, allesomvattende fabrieksgarantie voor de eigenaar tegen alle fabricagefouten. (Alle gratis accessoires vallen niet onder de garantieservice.)

GARANTIEPERIODE EN DOELPUBLIEKVOORWAARDEN

De garantie wordt automatisch geregistreerd wanneer de eerste koper het product bestelt en vervolgens ontvangt in onze online winkel en is alleen van toepassing op de eerste koper.

Wat de garantieoverdracht betreft, kan de ebike-ontvanger alleen profiteren van de garantie als aan beide voorwaarden is voldaan:

Het 1-jarige pakket is niet verlopen sinds de eerste eigenaar het heeft ontvangen ;
De nieuwe eigenaar heeft de naam van de oorspronkelijke koper en het oorspronkelijke bestelnummer.

GEDEKTE PRODUCTEN

Euybike zal elk onderdeel vervangen dat geacht wordt defect of beschadigd te zijn (inclusief schade opgelopen tijdens verzending), behalve in geval van een gebruikersfout . De garantie dekt de vermelde producten en volgt de onderstaande voorwaarden:

FrameEuy ebike-frames worden gedekt door een vervangingsgarantie van 1 jaar.

Deze garantie omvat alleen een vervangend frame. Arbeidskosten die verband houden met het overbrengen van onderdelen naar vervangende frames zijn niet inbegrepen. Een geautoriseerde Euybike-servicevertegenwoordiger zal bepalen of het frame voldoet aan de vervangingsnorm.

Euybike behoudt zich het recht voor om kras- en deukmateriaal te gebruiken bij het vervangen van een frame onder deze garantie. Framestijlen en/of kleuren die niet op voorraad zijn, kunnen naar goeddunken van Euybike worden vervangen door een compatibele stijl en/of kleur.

Frameproblemen die zijn uitgesloten van deze garantie omvatten, maar zijn niet beperkt tot:Corrosie
Vervaging van de verf, krassen en stootsporen
Schokschade
Niet-omkeerbare aanpassingen (zoals boren of lassen)
Kettingbeschermer gemonteerd op het frame, indien van toepassing
Accu's

Euybike-accu's worden gedekt door een pro rata garantie van 1 jaar.

Tijdens de eerste 1 jaar van service – Een defecte batterij wordt kosteloos gerepareerd of vervangen voor de klant. De garantieperiode voor een gerepareerde of vervangen batterij blijft ongewijzigd vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

Na de eerste 1 jaar service – Een pro rata krediet, gebaseerd op de maanden service, wordt toegepast op de aankoop van een nieuwe batterij. Voor batterijen die tegen een pro rata prijs zijn aangeschaft, geldt een nieuwe garantie van 1 jaar, gebaseerd op de pro rata aankoopdatum.

Er vindt geen contante terugbetaling plaats.

Batterijen kunnen uitsluitend rechtstreeks door Euybike worden beoordeeld en defect bevonden.

Deze beperkte garantie dekt niet:

Defecten of schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of andere soortgelijke activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik van de Producten), onjuiste opslag, abnormale blootstelling aan vloeistoffen, blootstelling aan chemicaliën, vocht, schuurmiddelen, zand of vuil, verwaarlozing of abnormale fysieke, elektrische of elektromechanische belasting;
Defecten of schade veroorzaakt door eigen aanpassingen;
Krassen, deuken en cosmetische schade, tenzij veroorzaakt door Euybike;
Producten waarvan het serienummer of de streepjescode is verwijderd, onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
Gewone slijtage;
Defecten of schade aan de Producten veroorzaakt door het gebruik van accessoires, producten of hulp-/randapparatuur die niet geleverd of goedgekeurd is door Euybike voor de Producten;
Defecten of schade veroorzaakt door montage, testen, bediening, onderhoud, installatie, service , reparatie of aanpassing van de Producten op een manier die afwijkt van de Montage-instructies of de Gebruikershandleiding;
Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken zoals botsingen, brand, overstromingen, stormen, bliksem, aardbevingen, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgebrande zekeringen of oneigenlijk gebruik van welke elektrische bron dan ook.
Bovendien dekt deze beperkte garantie, met betrekking tot de batterij, geen defecten of schade als gevolg van de volgende handelingen of situaties:

Opladen met een batterijlader die niet bedoeld of geschikt is voor gebruik met de batterij;
t5>
Onjuist gebruik van een batterijlader;

Als een van de zegels op de batterij verbroken is of tekenen van manipulatie vertoont;

Als de batterij is gebruikt in andere apparatuur dan de Fiets waarvoor het is gespecificeerd.

Onderdelen en componenten

Originele Euybike-onderdelen en -componenten worden gedekt door een beperkte garantie van 1 jaar. (Als er meer dan 15 dagen zijn verstreken sinds de datum van ontvangst van de fiets, zijn voor het vervangen van onderdelen binnen de garantieperiode verzendkosten nodig.)

Deze beperkte garantie dekt niet:Onderdelen die zijn aangetast door corrosie als gevolg van blootstelling aan de elementen (vocht, hitte, enz.));
Beschadiging of verslechtering van de oppervlakteafwerking, het uiterlijk of de esthetiek van het product;
De garantie op het frame, de vorken, het stuur, de zadelpen, het zadel, de remmen, de verlichting, het crankstel, de pedalen, de velgen , wielnaaf, vrijloop, cassette, derailleur, shifter, motor, gaspedaal, controller, kabelboom, LCD, standaard, reflectoren en hardware worden slechts één week na ontvangst van de goederen verlengd. Onderdelen die na zeven dagen tijdens gebruik beschadigd zijn, worden aan de klant in rekening gebracht;
Arbeidskosten voor het vervangen of vervangen van onderdelen;
Defecten of schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of andere soortgelijke activiteiten die niet consistent zijn met het beoogde gebruik van de Producten), onjuiste opslag, abnormale blootstelling aan vloeistoffen, chemicaliën, vocht, schuurmiddelen, zand of vuil, verwaarlozing of abnormale fysieke, elektrische of elektromechanische belasting;
Krassen , deuken en cosmetische schade die niet door Euybike is veroorzaakt;
Producten waarvan het serienummer of de streepjescode zijn verwijderd, onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
Defecten of schade aan de producten veroorzaakt door het gebruik van accessoires , producten of hulp-/randapparatuur die niet door Euybike voor de producten is geleverd of goedgekeurd;
Defecten of schade veroorzaakt door onjuiste montage, testen, bediening, onderhoud, installatie, service, reparatie of aanpassing op een manier die afwijkt van de Montage-instructies of gebruikershandleiding;
Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken, zoals een botsing, brand, overstroming, storm, bliksem, aardbevingen, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgebrande zekeringen of oneigenlijk gebruik van een elektrische bron.
Gewone slijtage die niet het gevolg is van defecten in vakmanschap of materialen. Slijtage kan door Euybike worden beoordeeld. Onderdelen die doorgaans niet onder de dekking vallen, zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot:
Remblokken
Rotoren
spaken
Banden/binnenbanden
Kettingen
Kettingringen
Cassettes
Crankstel

CLAIMSPROCES

1. GarantieclaimsAlle claims op deze garantie moeten worden ingediend via Euybike en ingediend bij support_eu@euybike.com. Proof van de aankoop. Foto's of video's van het beschadigde product moeten samen met elk garantieverzoek worden ingediend. Voordat u een garantieclaim indient, raden wij u aan contact op te nemen met euybike via support_eu@euybike.com, aangezien er mogelijk een eenvoudige oplossing voor uw probleem bestaat waarvoor u geen claim hoeft in te dienen. Geldige garantieclaims die binnen 1 jaar na de eerste aankoop worden ingediend, worden via euybike verwerkt.

Voor het vervangen van het LCD-scherm, de motor, de controller en/of de batterij is een aanbetaling vereist, die volledig wordt terugbetaald bij ontvangst door euybike van de onderdelen die moeten worden vervangen.

euybike zal geen enkel onderdeel vervangen zonder eerst foto's of video van het beschadigde product te zien. Klanten moeten dit bewijs per e-mail verstrekken.

Let op: euybike biedt gratis componenten en vervangende onderdelen aan (hoewel verzendkosten niet zijn inbegrepen), en eventuele installatiekosten worden niet door euybike gedekt zonder toestemming van het after-salesteam.A. Claims over transportschadeIn zeldzame gevallen kan het ontvangen artikel beschadigd raken tijdens het transport. Als er transportschade optreedt, neem dan contact op met support_eu@euybike.com en bezorg ons een foto- of videobewijs.

Gratis accessoires komen niet in aanmerking voor vervanging of compensatie als ze tijdens het transport bekrast raken.

LET OP: Wij accepteren geen claims voor transportschade die meer dan 7 dagen na ontvangst van producten worden ingediend.